Spelregels

Onder goed opdrachtgeverschap verstaat BAS Freelance ook het naleven van Wet- en regelgeving. Hieronder vind je een lijst van spelgregels, wij houden ons hieraan. Afspraak is afspraak. 

WKA

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 
Bij BAS is het risico van de WKA afgeschermd via een onder toezicht gestelde regeling.

DBA

In de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) zijn opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp'er) samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstverband. Met een modelovereenkomst voorkom je dit. Je moet dan wel volgens de bepalingen in de modelovereenkomst werken.
BAS Freelance regelt de juiste modeloverenkomsten voor opdrachtgevers en zzp'ers. Goed geregeld!